Parachronistis albiceps Hasselknoppsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Karakteristisk art med framvingarna svarta med 3 diffust avgränsade vita fläckar längs vid framkanten och vitt stråk längs större delen av bakkanten. Huvudet gulvitt och antennerna tydligt ringade i vitt och svart.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus avellana, Ulmus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Recurvaria nanella
Fruktträdsböjmal
Chionodes continuellus
Vithövdad stävmal
Chionodes electellus
Granbarksstävmal
Caryocolum cauligenellum
Backglimsgallmal