Papestra biren Blågrått lundfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkgrå framvingar med ljus och tydlig oval och stor ljus och rundad njurfläck. Hackig vit våglinje med svart skuggning inåt. Varierar i mörkhet men inte så mycket i teckning.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Myrica gale, Salix, Vaccinium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Xylocampa areola
Kaprifolfly
Antitype chi
Gråvitt klippfly
Hada plebeja
Tandlundfly