Pammene argyrana Mindre eksolvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med varierande mängd gulbruna fjäll och med stor vit fläck vid bakkanten med varierande mängd svarta fjäll. Vita fläckar vid basen och ytterkanten och vita streck längs framkanten. Tvådelade bakvingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus

Liknande (9 st)

Detaljer, alla
Pammene suspectana
Asksolvecklare
Pammene albuginana
Ekgallssolvecklare
Epinotia immundana
Alhängevecklare
Epinotia tetraquetrana
Björkgallvecklare
Pammene insulana
Aspsolvecklare
Pammene ignorata
Lindsolvecklare
Pammene giganteana
Smalvingad eksolvecklare
Pammene populana
Videsolvecklare
Pammene spiniana
Slånsolvecklare