Pammene obscurana Mörk björksolvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå framvingar med diffusa tvärlinjer. Långsmal vit fläck vinkelrätt ut från bakkanten med 1-3 mörka delningslinjer. Diffus teckning i ytterfältet med silvriga tvärlinjer och en del vitspetsade fjäll.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Pammene agnotana
Hagtornssolvecklare
Cydia funebrana
Plommonvecklare
Epinotia nemorivaga
Mjölonminerarvecklare
Pammene giganteana
Smalvingad eksolvecklare
Pammene suspectana
Asksolvecklare
Pammene albuginana
Ekgallssolvecklare