Orthosia populeti Aspsälgfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Grå vinge med rundat hörn. Stor oval och njurfläck med ljus kant. Ofta diffust mörkt tvärband mitt på vingen. Ljus tvärlinje långt ut som ofta har bruna eller svarta märken inåt. Hanen har kraftigare kamtandade antenner än liknande arter.
©
♀+♂
Vingbredd: 34-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Orthosia incerta
Större sälgfly
Orthosia cerasi
Busksälgfly
Orthosia opima
Brunbandat sälgfly
Anorthoa munda
Svartprickigt sälgfly