Orthosia cerasi Busksälgfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Rundvingad, stor oval och njurfläck som är rundade och har ljus kant. Variabel i färg från ljust brun till brunsvart. Yttre ljusa linjen normalt distinkt. Oftast ljusa vingribbor i ytterdelen av vingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 34-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Quercus, Salix, Ulmus

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Orthosia gracilis
Grått sälgfly
Orthosia populeti
Aspsälgfly
Orthosia miniosa
Rödlätt sälgfly
Orthosia cruda
Mindre sälgfly
Orthosia opima
Brunbandat sälgfly
Anorthoa munda
Svartprickigt sälgfly