Orthosia miniosa Rödlätt sälgfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna vingar med mörkare mittfält som begränsas av taggiga ljusa tvärlinjer. Njurfläcken relativt smal. Vita bakvingar (med rosa ton) skiljer den från liknande arter.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Crataegus, Fagus, Populus, Prunus spinosa, Quercus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Orthosia cerasi
Busksälgfly
Orthosia cruda
Mindre sälgfly
Orthosia gracilis
Grått sälgfly