Opisthograptis luteolata Citronmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Citrongula vingar med brun fläck vid framhörnet och oregelbunden vit diskfläck med brun kant.
©
♀+♂
Vingbredd: 31-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Lonicera, Malus, Prunus spinosa, Ribes, Rubus, Salix, Sorbus