Kännetecken: Omisskännelig. Citrongula vingar med brun fläck vid framhörnet och oregelbunden vit diskfläck med brun kant.

Opisthograptis
luteolata

Citronmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 31-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Lonicera, Malus, Prunus spinosa, Ribes, Rubus, Salix, Sorbus