Operophtera brumata Mindre frostfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanen har bruna framvingar med mörkare tvärband som varierar i styrka. Bakvingarna ljust gråbruna på undersidan. Honan har mycket korta vingstumpar som inte räcker till halva bakkroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 6-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Calluna, Carpinus, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Fraxinus, Malus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Rhamnus, Ribes, Rosa, Rubus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Operophtera fagata
Större frostfjäril
Epirrita dilutata
Töcknig höstmätare
Epirrita christyi
Mellanhöstmätare
Epirrita autumnata
Fjällhöstmätare