Oligia versicolor Brokigt ängsfly

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Ljusa individer har mörkare mellanfält med svart streck mellan tvärlinjerna och vitt yttre fält med svag kontrast mot vita delen av yttre tvärlinjen och rödaktig tofs bak på mellankroppen. Bara rika lundar i Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Oligia strigilis
Hundäxingsängsfly
Oligia latruncula
Rödskimrande ängsfly
Pabulatrix pabulatricula
Ljusgrått ängsfly
Litoligia literosa
Strandängsfly