Oligia strigilis Hundäxingsängsfly

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Ytterfältet ljusast. I regel brett svart längsgående streck som binder ihop tvärlinjerna. Orange tofs bak på mellankroppen. Mörka kilar genom den vita delen av yttre tvärlinjen.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dactylis glomerata, Elymus, Elytrigia repens, Phalaris arundinacea, Poa

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Oligia versicolor
Brokigt ängsfly
Oligia latruncula
Rödskimrande ängsfly
Deltote pygarga
Vitfläckat glansfly
Litoligia literosa
Strandängsfly