Oligia latruncula Rödskimrande ängsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Ljusa individer har mörkare mellanfält med svart streck mellan tvärlinjerna och vita delen av yttre tvärlinjen kontrasterar ofta mot mörkare ytterfält. Rödaktig tofs bak på mellankroppen. Mörka exemplar med röd ton.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Oligia strigilis
Hundäxingsängsfly
Oligia versicolor
Brokigt ängsfly
Pabulatrix pabulatricula
Ljusgrått ängsfly
Litoligia literosa
Strandängsfly