Oligia fasciuncula Rödgult ängsfly

Alla foton
Kännetecken: Rödbruna eller gråbruna framvingar. Mörkt mellanfält som är smalare och tydligare i bakre halvan där det är kantat med vitt. Njurfläck och oval i grundfärgen på mörkare mellanfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arrhenatherum elatius, Deschampsia cespitosa, Festuca ovina

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Mesoligia furuncula
Tvåfärgat ängsfly
Photedes captiuncula
Dvärgängsfly
Photedes minima
Tuvängsfly