Nycteola revayana Ekfotsläpare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Mycket variabel. Framkanten svagt konkav. Normalformen har brun framvinge med två dubbla svarta tvärlinjer; den inre sicksackformig men rak. Andra former är brun med svart streck från vingroten resp. grå med svarta punkter.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Quercus, Salix

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Nycteola degenerana
Sälgfotsläpare
Nycteola asiatica
Poppelfotsläpare
Nycteola svecica
Grönvit fotsläpare
Acleris hastiana
Videvårvecklare
Bryophila raptricula
Askgrått lavfly