Nycteola degenerana Sälgfotsläpare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Variabel. Bruna eller grå vingar med två dubbla svarta tvärlinjer. Den inre tvärlinjen har karakteristisk rundad utbuktning i främre halvan. Tydlig brun diskfläck. Inner och ytterfält med vita partier. Varierar i färg och tydlighet på teckning.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix aurita, Salix caprea

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Nycteola revayana
Ekfotsläpare
Nycteola svecica
Grönvit fotsläpare
Cryphia algae
Grönt lavfly
Bryophila ereptricula
Vitfläckigt lavfly