Kännetecken: Bruna eller rödbruna framvingar med 2 raka distinkta vita tvärlinjer med mörk skuggning innanför. Den inre utåtriktad 1/3 ut från framkanten, den yttre från strax innanför framhörnet svagt inåtriktad. Vit diskfläck med mörk kant framåt.

Nyctegretis
lineana

Gråborotmott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Centaurea, Trifolium