Nola karelica Gungflytrågspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingar vita med två mörka tvärlinjer. Den yttre tvärlinjen består av bruna eller svarta punkter och den inre ofta otydlig. Mellanfältet med brun skuggning och brunt yttre mellanfält med vit bred oskarp våglinje. Bakvingar mörka.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Meganola albula
Vit trågspinnare
Nola aerugula
Vitpucklig trågspinnare
Nola confusalis
Brunpucklig trågspinnare