Noctua janthe Brunviolett bandfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar olivbruna med ljusare purpurgrått ytterfält. Brun rundad fläck med ljusa prickar långt ut vid framkanten. Huvud och inre delen av framkanten på framvingen grågröna. Bakvingar gula med brett svart utkantsband.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Lamium album, Prunus spinosa, Rumex obtusifolius, Salix

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Noctua janthina
Gråviolett bandfly
Noctua tertia
Bronsbandfly