Noctua comes Leverbrunt bandfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå till rödbruna relativt breda framvingar. Framkantsfläck brun, bred och diffus. Oval och mörk njurfläck markerade med ljus kant. Gul bakvinge med smalt svart band längst ut och diskfläck i form av svart halvmåne.
©
♀+♂
Vingbredd: 37-49 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Crataegus, Cytisus, Digitalis, Prunus spinosa, Rubus, Rumex, Salix, Urtica

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Noctua interposita
Storfläckigt bandfly
Noctua orbona
Kantfläckat bandfly
Noctua interjecta
Rödbrunt bandfly
Hoplodrina blanda
Maskroslövfly
Hoplodrina ambigua
Ljusringat lövfly
Noctua fimbriata
Bredbandat bandfly