Nemophora minimella Kärrantennmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingen är kopparglänsande med en rödare ton i yttre halvan och mörkt band som bildar gräns mellan dessa. Honan har gult huvud och hanen svart samt stora ögon. Långa svarta hår på palperna.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Scabiosa columbaria, Succisa pratensis

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Nemophora cupriacella
Ängsväddsantennmal
Nemophora dumerilella
Alvarantennmal