Nemophora cupriacella Ängsväddsantennmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingen är kopparglänsande med en rödare ton i yttre halvan. Bara honor i Sverige och dessa har gult huvud samt antenner som är aningen längre än vingarna och förtjockade och svarta i inre delen och vita i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Knautia arvensis, Scabiosa columbaria, Succisa pratensis

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Nemophora minimella
Kärrantennmal
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora dumerilella
Alvarantennmal
Cauchas rufimitrella
Bräsmeantennmal