Nemophora congruella Barrantennmal

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Ny art 2012. Framvingarna guldglänsande med längsgående, vilolettsvarta streck. Strax utanför mitten finns ett gult tvärband som är inramat av blå band med svarta kanter. Hanens antenner 2,5ggr vinglängden.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Nemophora amatella
Sibirisk antennmal
Nemophora bellela
Dvärgbjörksantennmal
Adela croesella
Buskantennmal