Kännetecken: Vita framvingar med brun pudring. Svartbrun utåtriktad fläck från framkanten halvvägs ut, mindre svartbrun framkantsfläck 1/4 ut som nästan når central svartbrun fläck och mörkbruna fläckar längs ytterkanten. Huvudet vitt.

Nemapogon
inconditellus

Eksvampmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla