Monochroa hornigi Pilörtsdystermal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvingar med vit pudring och svarta fläckar 1/5, 2/5 och 2/3 ut. Vita fläckar och svart linje runt spetsen. Palperna har segment 2 mörkt med ljus steps och segment 3 mest mörkt. Mörka antenner med spridda vita ringar långt ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygonum aviculare

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Monochroa servella
Gullvivedystermal
Monochroa conspersella
Videörtsdystermal
Monochroa tetragonella
Strandkrypedystermal
Monochroa elongella
Motfläcksdystermal
Monochroa inflexella
Kalkhällsdystermal
Monochroa lutulentella
Älggräsdystermal