Monochroa conspersella Videörtsdystermal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvingar med vit pudring och mer eller mindre tydliga svarta fläckar 1/5, 2/5 och 2/3 ut. Palperna har segment 2 mörkt med ljus yttre ände och segment 3 mest ljust.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lysimachia, Lythrum salicaria

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Monochroa servella
Gullvivedystermal
Monochroa tetragonella
Strandkrypedystermal
Monochroa elongella
Motfläcksdystermal
Monochroa inflexella
Kalkhällsdystermal
Monochroa lutulentella
Älggräsdystermal
Monochroa hornigi
Pilörtsdystermal
Bryotropha purpurella
Purpurmossmal