Kännetecken: Grå framvingar med 3 små orangebruna fläckar 1/5, 1/2 och 3/4 ut. Vit framkantsfläck 3/4 ut. Grupp av resta svarta fjäll halvvägs ut. Huvud och mellankropp grå.

Mompha
sextrigella

Nordlig brokmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium angustifolium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Mompha raschkiella
Rödfläckig brokmal