Mompha terminella Häxörtsbrokmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Orange framvingar med svart framkantsfläck 1/4 ut omringad av grått. Centralt 2 grå fläckar i bakre halvan, den yttre utdragen framåt samt 2 grupper av resta fjäll. Vit fläck långt ut vid framkanten och 1 liten centralt. Spetsen svart.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Circaea

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Mompha locupletella
Rödgul brokmal