Minucia lunaris Grått ordensfly

Alla foton
Kännetecken: Gråbruna framvingar med två gulaktiga tunna lätt vågiga tvärlinjer. Mellan dessa en smal och distinkt brun eller svart njurfläck och mörk oval som är reducerad till en punkt. Kraftigt vågig linje längre ut begränsar mörkare ytterfält.
©
♀+♂
Vingbredd: 51-61 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus