Mimas tiliae Lindsvärmare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Framvingar med flikig ytterkant och mörkt grågrönt tvärband som är smalast på mitten och ibland avbrutet där.
©
♀+♂
Vingbredd: 55-74 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Prunus, Tilia, Ulmus glabra

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Daphnis nerii
Oleandersvärmare