Micropterix tunbergella Lövskogskäkmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Guldglänsande framvingar med purpurfärgade tvärband. Vingens spets och bas övervägande guldfärgade. Gult huvud.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus, Caltha palustris, Crataegus, Quercus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Micropterix aureatella
Barrskogskäkmal