Kännetecken: Ljusgrå murriga framvingar med två karakteristiska lätt vågiga mörkare gråbruna tvärlinjer som är parallella med ytterkanten och som har varierande mängd brun skuggning på utsidan.

Mesotype
parallelolineata

Parallellinjerad fältmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 23-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium, Plantago, Rumex