Mesoligia furuncula Tvåfärgat ängsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Extremt variabel i olika bruna nyanser. Den vanligaste formen är karakteristiskt mörkare i den inre halvan. En del är mer enfärgade, ofta med smalt mörkare mellanfält. Alla har oregelbundet mörkt tvärband längs ytterkanten
©
♀+♂
Vingbredd: 22-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arrhenatherum elatius, Calamagrostis, Deschampsia cespitosa, Elymus, Festuca ovina

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Oligia fasciuncula
Rödgult ängsfly
Litoligia literosa
Strandängsfly
Photedes captiuncula
Dvärgängsfly