Melitaea athalia Skogsnätfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Brunsvarta vingar med brungula fläckar som bildar tre tvärband i yttre halvan av vingarna. Bredden på tvärbanden varierar och de flyter ibland samman. Bakvingens undersida är halmfärgad med bl.a. brunt band med svart kant.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea, Digitalis, Linaria, Melampyrum, Pedicularis, Plantago lanceolata, Valeriana officinalis, Veronica

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Melitaea diamina
Sotnätfjäril
Melitaea britomartis
Veronikanätfjäril
Melitaea cinxia
Ängsnätfjäril
Hamearis lucina
Gullvivefjäril
Euphydryas iduna
Lappnätfjäril
Euphydryas maturna
Asknätfjäril
Euphydryas aurinia
Väddnätfjäril