Martania taeniata Tvärbandad fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbrun grundfärg med mörkgrått rotfält och centralt tvärband som båda kantas av smala vita linjer. Ytterfältet har mörkt band från framkanten som slutar abrupt knappt halvvägs vid karakteristisk vit kvadratisk fläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygonum, Stellaria media, Taraxacum

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Perizoma bifaciata
Snedstreckad fältmätare
Acasis viretata
Grön lobmätare