Lyonetia ledi Porslansettmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mycket smala vita framvingar. I yttre delen av framvingen finns brun och grå fläck med 4-5 utlöpare mot framkanten. Ofta mörka fläckar vid bakkanten i inre delen. I spetsen svart fläck och svansliknande utskott.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Myrica gale, Rhododendron tomentosum

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Lyonetia clerkella
Körsbärslansettmal
Lyonetia prunifoliella
Slånlansettmal