Lyonetia clerkella Körsbärslansettmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mycket smala vita framvingar som ibland är grå eller nästan svarta. Brun oval fläck 2/3 ut och utanför denna finns gråbrunt tvärband och brun fläck som har 3 utlöpare mot framkanten. I spetsen svart fläck och svansliknande utskott.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Betula pendula, Betula pubescens, Cotoneaster, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus spinosa, Pyrus communis, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia

Liknande (4 st)

Detaljer, alla