Lithophane semibrunnea Askträfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna vingar med i regel rikligt med svart teckning. Karakteristisk mellankropp med en ås mitt på och upphöjda kanter. Otydlig ljus njurfläck. Svart avlång fläck längs vingen som startar nära bakhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 37-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Quercus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Lithophane socia
Gråbrunt träfly