Limnaecia phragmitella Kaveldunsfransmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med 2 avlånga mörka fläckar i främre halvan ca 1/2 och 3/4 ut med vit kant och sammanbundna med mörk linje. Liknande mindre fläck bakom den inre fläcken. Vita fläckar runt vingspetsen.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Typha angustifolia

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Helcystogramma rufescens
Slåtterpalpmal