Lathronympha strigana Johannesörtsvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna och rödbruna framvingar med diffusa grå längsgående strimmor. Gulvita streck från framkanten i yttre halvan. Svarta streck mellan silver i bakre delen av ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum perforatum, Lotus corniculatus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Epinotia tenerana
Alknoppvecklare
Eucosma obumbratana
Fettistelfrövecklare
Pammene aurita
Guldsolvecklare