Lasionycta secedens Gulvingat hedfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkgrå framvingar med ljusgrå pudring i rotfältet och i yttre delen av vingen. Ljus, ganska smal och vinklad njurfläck. Bakvingarna ljusgula med svart fram- och ytterkant. Nattaktiv.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium uliginosum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Coranarta cordigera
Vitfläckat hedfly
Lasionycta dovrensis
Gråsvart fjällfly
Lasionycta staudingeri
Högnordiskt hedfly