Lampropteryx suffumata Vågbandad fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörka centrala bandet har dubbelprojektion utåt och flera parallella ljusa tvärlinjer utanför. Klara glänsande färger. Framvingen har starkt krökt framkant.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium odoratum

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare
Eulithis prunata
Vitbrokig parkmätare
Ecliptopera silaceata
Gråryggig fältmätare
Ecliptopera capitata
Gulryggig fältmätare
Electrophaes corylata
Hasselfältmätare