Lampronia corticella Hallonknoppmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna eller grå framvingar med purpurton. Två stora vitgula fläckar vid bakkanten och 3-5 mindre vid framkanten och dessutom karakteristiska vitgula prickar spridda över hela framvingen. Huvudet ockragult.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Diplodoma laichartingella
Dubbelsäckspinnare
Lampronia flavimitrella
Blåhallonknoppmal
Incurvaria vetulella
Storfläckig kambladskärare