Kännetecken: Vita eller ljusgrå framvingar med varierande mängd svarta eller bruna fjäll. Brunt eller svart snett tvärband strax innanför mitten och från detta ett långt längsgående mörkt stråk utåt. Svart fläck vid vingspetsen.

Kessleria
fasciapennella

Slåtterblommemal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Parnassia palustris

Liknande (1 st)

Detaljer, alla