Isophrictis striatella Renfanekorgmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbrun framvinge med svart prick 2/3 ut och vitt och svart streck innanför. Vitt och svart streck långt in i bakre delen. Vitt streck från fram- till ytterkant och två korta utanför. Segment 2 på de vita palperna har lång tofs på undersidan.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea ptarmica, Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Isophrictis anthemidella
Prästkragskorgmal
Monochroa cytisella
Örnbräkensmal