Incurvaria vetulella Storfläckig kambladskärare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbrun framvinge. Två vita fläckar vid bakkanten, 1/3 ut resp vid bakhörnet. Oftast 2 vita fläckar vid framkanten i höjd med och utanför bakkantsfläcken samt nät av vita fläckar i yttre delen. Huvudet ockragult.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Incurvaria circulella
Tajgabladskärare
Incurvaria oehlmanniella
Blåbärsbladskärare
Lampronia corticella
Hallonknoppmal
Incurvaria masculella
Mörk kambladskärare
Incurvaria praelatella
Smultronbladskärare