Hypercallia citrinalis Jungfrulinspraktmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Gula framvingar med ett rött rutnät och en röd prick centralt. Palperna långa och uppåtvinklade i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygala vulgaris