Hypena lividalis Blyfärgat näbbfly

Alla foton
Kännetecken: Omisskännelig. Tvåfärgad vinge där det inre bruna fältet och det yttre blyfärgade fältet skiljs åt av en snett löpande rak och ljus linje. Långa uppåtsvängda palper. Ett fynd från Skåne 1995.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Parietaria officinalis, Urtica