Hypatima rhomboidella Aspbågpalpmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Ljusgrå framvingar med brun pudring. Stor svart triangulär framkantsfläck strax innanför mitten. Svart streck ut mot spetsen. Palperna har tofs på segment 2 och segment 3 är långt och bakåtriktat.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus avellana