Kännetecken: Varierar i mörkhet men alltid med roströd ton och inifrån är det ett ljust rotfält, mörkt tvärband, ljust och oregegelbundet mellanfält och brett mörkt ytterfält. Begränsningen av rotfältet viker av utåt vid bakkanten.

Hydriomena
ruberata

Rödtonad fältmätare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 28-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Hydriomena impluviata
Gaffeltaggad fältmätare
Hydriomena furcata
Vattrad fältmätare